A&J Partners – Pracodawca równych szans

równouprawnienie A&J Partners

 

 

A&J Partners jest pracodawcą realizującym politykę równych szans.

Kierujemy się zasadą zakazu wszelkiej dyskryminacji, w szczególności ze względu na:  płeć,  wiek, pochodzenie etniczne bądź społeczne, rasę,  kolor skóry,  język, przynależność do mniejszości narodowych,  cechy genetyczne, religię, przekonania, poglądy np. polityczne, status społeczny, majątek, niepełnosprawność, lub orientację seksualną.

Wszyscy kandydaci zgłaszający się do procedury rekrutacji mają takie same szanse na wykazanie się swoimi umiejętnościami.  

 

Jest to możliwe dzięki zasadom, którymi w A&J Partners kierują się nasi pracownicy:

 

 1. Publikacja ogłoszeń zawsze przed planowanym zatrudnieniem, tak, by możliwie największa ilość kandydatów mogła do nich dotrzeć.
 2. Ogłaszanie wolnych wakatów odbywa się zawsze za pośrednictwem kilku mediów (ulotki, prasa, internet, radio, telewizja), by nie ograniczać dostępu do informacji.
 3. Komunikaty w ogłoszeniach formułowane są w oparciu o zasadę niedyskryminacji, m. in. nazwy stanowisk zawierają formę zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.
 4. W ogłoszeniach wskazuje się konkretny zakres obowiązków oraz kompetencje wymagane na danym stanowisku.
 5. Wymagania i oczekiwania wobec kandydatów są jasno określone, na ich podstawie weryfikowane są kompetencje kandydatów.
 6. Decyzje o zatrudnieniu podejmowane są na podstawie obiektywnych kryteriów –doświadczenie, kompetencje, predyspozycje, umiejętności, itp.
 7. Podstawową zasadą procesu rekrutacji jest dążenie do wyboru najbardziej kompetentnych pracowników.
 8. Rekrutacje prowadzą bezstronni specjaliści, a swoje decyzje opierają na przesłanych dokumentach, rozmowach kwalifikacyjnych – nie zaś na podstawie wieku, płci, pochodzenia itp.
 9. Podczas rozmów, wszystkim kandydatom zadawane są pytania, pomijające kwestie prawnie uznane za dyskryminujące (wiek, stan cywilny, plany rodzinne czy macierzyńskie itp.).
 10. Pytania zadawane kandydatom dotyczą wyłącznie planów i przebiegu kariery oraz kwestii istotnych z punktu widzenia kompetencji wymaganych na danym stanowisku.
 

 

W A&J Partners nie ma dyskryminacji, stereotypów, uprzedzeń  – szanowane są prawa człowieka – tutaj każdy ma prawo do realizowania swoich życiowych planów i podejmowania pracy w wybranym zawodzie.

Dołącz do naszego Zespołu

„Wielkość pracy zawodowej polegać może przede wszystkim na tym, że łączy ludzi”

Antoine de Saint – Exupéry

Grupę A&J Partners tworzy zespół doświadczonych, otwartych i ambitnych ludzi. Poszukujemy osób do działu niemieckiego z dobrą znajomością języka a także specjalistów do działu kadr i księgowości.

piece-of-jigsaw-puzzle-vector-1316213Jesteś osobą, która?:

 • nie boi się nowych wyzwań i doświadczeń;
 • chce być najlepsza w tym, co robi;
 • organizuje dobrze swój czas pracy;
 • rozwija swoją wiedzę i podnosi swoje kwalifikacje ;
 • potrafi pracować zarówno sama jak i w zespole

                                  puzl      Potrafisz?:

 • mówić i pisać w języku niemieckim w stopniu dobrym lub bardzo dobrym?
 • odnaleźć się w zagadnieniach dotyczących dziedziny kadr i płac
 • prowadzić procesy rekrutacyjne
 • pracować w środowisku Comarch w zakresie księgowości

 

 

piece-of-jigsaw-puzzle-vector-1316213Chcesz pracować:

 • w zgranym zespole ludzi z pasją
 • w firmie istniejącej od 2005 roku i stabilną pozycją na rynku, która doceni Twoje doświadczenie i da CI możliwość dalszego rozwijania
 • w komfortowych warunkach

 

Prześlij nam swoje CV na adres rekrutacja@ajpartners.pl i koniecznie dopisz na jakim stanowisku chciałbyś/ chciałabyś pracować.

Zapoznaj się również z naszymi aktualnymi ofertami pracy