Specjaliści A&J Partners w TVS Być Kobietą

Do realizacji swojego programu metamorfoz „ Być Kobietą ” telewizja TVS zaprosiła eksperta i doradcę w dziedzinie pracy i zatrudnienia – bytomską Agencję Pracy i Opiekunek osób starszych – A&J Partners.

Wyselekcjonowana przez TVS grupa kobiet, w wieku od 23 do 57 lat, z wykształceniem od zawodowego po wyższe, została zaproszona do siedziby firmy przy ul. Dworcowej 25 w Bytomiu na szkolenie „Nowa Ty z A&J Partners”. Pomimo dzielących uczestniczki różnic wieku, wykształcenia i doświadczenia zawodowego wszystkie Panie miały jeden, wspólny cel – dobrą zmianę w życiu zawodowym. Niektóre pragnęły zmienić pracę, inne dopiero ją zdobyć. Wszystkie z nich zdawały sobie sprawę, jak ważna jest sytuacja zawodowa w życiu każdego z nas oraz jak bardzo emocje związane z życiem zawodowym mają odzwierciedlenie w naszej postawie w życiu prywatnym.

Podczas szkolenia prowadzonego przez ekspertów z działu HR,  panie dowiedziały się dlaczego warto przemyśleć swoje życie zawodowe i zacząć działać. Warsztaty z uczestniczkami pokazały im, jak radzić sobie podczas poszczególnych etapów pozyskiwania (bądź zmiany) zatrudnienia na dzisiejszym rynku oraz pomogły znaleźć odpowiedź min. na takie pytania jak:

  • jak i gdzie należy szukać pracy
  • jak zareagować na ciekawą ofertę pracy
  • na co zwrócić uwagę u przyszłego pracodawcy
  • jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o pracę
  • jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
  • jakie pytania należy zadać przyszłemu pracodawcy
  • jakich pytań należy spodziewać się ze strony potencjalnego pracodawcy
  • jak zadbać o prezencję podczas rozmowy kwalifikacyjnej
  • jak radzić sobie ze stresem

Podczas warsztatów uczestniczki programu TVS „Być kobietą”,  ćwiczyły scenariusze procesu rekrutacyjnego oraz zdobywały praktyczne porady dotyczące swojego zachowania. Poznały ciekawe przykłady , umożliwiające spojrzenie na własne zachowanie „z boku” i uzmysłowienie sobie jak można zostać odczytaną przez przyszłego pracodawcę. Uczestniczki zgodnie stwierdziły, że świadomość celowości pytań ze strony pracodawcy, który zawsze będzie dążył do tego, aby jak najdokładniej zweryfikować ich kompetencje i kwalifikacje zawodowe, pozwala łatwiej uporać się ze stresem, który zawsze towarzyszy każdemu podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Uzmysłowiły sobie również, że są pełnoprawnym uczestnikiem procesu rekrutacyjnego i same także powinny zadać pracodawcy cały szereg pytań związanych z ich potencjalnym zatrudnieniem, a bierna postawa bynajmniej nie zwiększa ich szans na uzyskanie zatrudnienia. Specjaliści A&J Partners nie pominęli również aspektu odpowiedniego zadbania o prezencję podczas rozmowy kwalifikacyjnej – praktyka dowodzi, że postawa, ubiór, makijaż oraz odpowiednie nastawienie mentalne jest równie ważne jak dyplomy z ukończonych kursów czy szkoleń.

Każda z uczestniczek programu TVS „Być kobietą” odbyła również indywidualną sesję, w trakcie której miała możliwość przygotowania życiorysu oraz listu motywacyjnego zgodnego ze standardami obowiązującymi na współczesnym rynku pracy.

Każda z uczestniczek programu „ Być Kobietą ” jest otoczona przez firmę A&J Partners opieką nie tylko w trakcie trwania programu. Każda z nich ma możliwość w dowolnej chwili skorzystać z porad oraz uzyskać pomoc w znalezieniu pracy.

Być Kobietą

Być Kobietą